Tabela stratygraficzna, STUDIA - kierunek GEOGRAFIA, STUDIA, I rok, 4) Geologia

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
TABELA STRATYGRAFICZNA
OPRACOWANIE: M. KEDZIERSKI, E. POREBSKA
INSTYTUT NAUK GEOLOGICZNYCH UJ
uzupe³nienie i zmiany: M. KACHNIC, kreœli³: M. Blachowski (student i r. kier. Geografia w 2007 r.)
Orogenezy
PIÊTRO
Orogenezy
PIÊTRO
WIEK
WIEK
fazy górotwórcze
fazy górotwórcze
[mln]
HOLOCEN
Zlodowacenie wis³y (ba³tyckie, vistulian) 0,011
int. eemski 0,06
PALATYNACKA
250
SZANGSING
WUCHIAPIG
KAPITAN
WORD
ROAD
KUNGUR
ARTIÑSK
SAKMAR
ASSEL
GZEL
KASIM
MOSKOW
BASZKIR
SERPUCHOW
WIZEN
TURNEJ
FAMEN
[mln]
Turyng
LOPING
zlod. œrodkowo-polskie: 0,18
zlod. po³udniowo-polskie: 0,43
interglacja³ augustowski (podlaski) 0,48
zlod. najstarsze: narwi 0,64
warty
odry
wilgi
sanu II
sanu I
Ohre
Aller
Leine
Stassfurt
Werra
PASADEÑSKA
int. wielki (mazowiecki) 0,24
WALACHIJSKA
GWADELUP
Sakson
RODAÑSKA
1.75
SAALSKA
272
PIACENT
ZANKL
MESSYN
TORTON
SERRAVAL
LANG
BURDYGA£
AKWITAN
SZAT
RUPEL
PRIABON
BARTON
LUTET
IPREZ
PLIOCEN
ATTYCKA
5.3
Pont
Pannon
Sarmat
Baden
Karpat
Ottnang
CISURAL
Autun
MIOCEN
Grabow
Bochen
Opol
295
STYRYJSKA
SAWSKA
Stefan
ASTURYJSKA
22
Westfal
OLIGOCEN
Eggenburg
KRUSZCOGÓRSKA
HELWECKA
PIRENEJSKA
33.7
SUDECKA
320
Namur
Egger
EOCEN
BRETOÑSKA
53
355
TANET
DAN
GÓRNY
PALEOCEN
FRAN
65


NY
LARAMIJSKA
MASTRYCHT
KAMPAN
SANTON
KONIAK
TURON
CENOMAN
ALB
APT
BARREM
HOTERYW
WALAN¯YN
BERIAS
TYTON
KIMERYD
OKSFORD
375
GÓRNY
¯YWET
EIFEL
LIGURYJSKA
390
SUBHERCYÑSKA
DOLNY
EMS
PRAG
LOCHKOW


NY
ERYJSKA
ARDEÑSKA
Zigen
Zedyn
AUSTRYJSKA
96
WCZESNY
DOLNY
410
PRZYDOL
LUDLOW
LUDFORD
GORST
GLEEDON
WHITWELL
SHEINWOOD
TELYCH
AERON
RHUDDAN
ASZGIL
KARADOK
LANWIRN
425
KRAKOWSKA
WENLOK
WCZESNY
135
NEOKIMERYJSKA
GÓRNY
430


NY
LANDOWER
154
KELOWEJ
435
BATON
TAKOÑSKA
GÓRNY
ŒRODKOWY
BAJOS
AALEN
TOARK


NY
175
DOLNY
455
PLIENSBACH
SYNEMUR
DOLNY
ARENIG
465
500
203
WCZESNY
HETTANG
WCZESNY
TREMADOK
GÓRNY
RETYK
NORYK
KARNIK
LADYN
ANIZYK
OLENEK
IND
GÓRNY
STAROKIMERYJSKA
Retyk
SANDOMIERSKA
SARDYJSKA
olenus


NY


NY
Kajper
517
230
paradoxides
ŒRODKOWY
Wapieñ
muszlowy
LABIÑSKA
520
240
DOLNY
DOLNY
Ret
Pstry piaskowiec
Scytyk
holmia
250
WCZESNY
540
WCZESNY
[ Pobierz całość w formacie PDF ]