Tabela spraw do weryfikacji, DRB

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
TABELA SPRAW DO WERYFIKACJI
RODZAJ
WYPADKU
OPIS ODSZKODOWANIE UWAGI
1. W przypadku jazdy z
pijanym kierowcą lub bez
zapiętych pasów –
przyczynienie
2. W przypadku gdy
wypadek powstał bez winy
kierującego dla pasażera
zastosowanie ma
odpowiedzialność na
zasadzie ryzyka. Istotne jest
wtedy wykazanie charakteru
przewozu (przejazd z
grzeczności lub nie z
grzeczności)*.
Kierujący pojazdem który spowodował
wypadek
NIE
Pasażerowie w obu pojazdach
TAK
Zderzenie się
pojazdów
Kierowca pojazdu poszkodowanego
TAK
Pasażer
TAK
Z winy
kierującego
Kierujący
NIE
W przypadku jazdy z pijanym
kierowcą lub bez zapiętych
pasów - przyczynienie
Przejazd
z grzeczności
Wypadek
1 pojazdu
NIE
Pasażer
Bez winy
kierującego
Przejazd nie
z grzeczności
TAK
Kierujący
NIE
Przy wtargnięciu odmowa
lub przyczynienie
Na pasach ( bez znaczenia czy pieszy
trzeźwy czy nie )
TAK
Na chodniku
TAK
Potrącenie
pieszego
Powyżej lat 13
NIE
Wtargnięcie na jezdnię
bezpośrednio pod
nadjeżdżający pojazd
TAK
( możliwe
przyczynienie )
Poniżej 13 lat
Np. potrącenie na poboczu, szkoda podczas
postoju pojazdu, podczas załadunku i
rozładunku samochodu, podczas wsiadania i
wysiadania itp.
Indywidualnie, zależnie
od okoliczności
Inne
*
Przewóz grzecznościowy nie jest tożsamy z przewozem nieodpłatnym. Przewóz grzecznościowy ma miejsce
wyłącznie wówczas, gdy osoba przewożąca kieruje się poczuciem grzeczności w potocznym tego słowa znaczeniu.
Przewóz nie z grzeczności – zachodzi zawsze wtedy kiedy strony wspólnie ponoszą koszty przejazdu,
przewożący może liczyć na jakieś świadczenie w zamian (nie w pieniądzu) lub mają wspólnie określony
i sprecyzowany cel podróży.
Z przewozem z grzeczności nie będziemy mieli do czynienia, kiedy przewożący i przewożony są ze sobą
spokrewnieni, czyli kiedy zachodzi między nimi relacja polegająca na wzajemnym świadczeniu sobie pomocy.
Ubezpieczyciel posiadacza pojazdu mechanicznego może uwolnić się od konieczności zapłaty
odszkodowania/zadośćuczynienia dla pasażera lub osoby trzeciej, która doznała szkody związanej z ruchem
pojazdu w sytuacji gdy: szkoda powstała na skutek wyłącznej winy poszkodowanego, na skutek siły wyższej lub
osoby, za którą kierujący odpowiedzialności nie ponosi.
[ Pobierz całość w formacie PDF ]