Tabela leków dla ratownika medycznego 29.12.2006, Ratownicto Medyczne, Legislacja

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Nazwa leku
Postać
Droga podania
Acetylsalicylic acid
tabletki od 0,3 do 0,5 g
doustnie
Amiodarone
roztwór do wstrzyknięcia
150 mg/3ml
dożylnie, doszpikowo
Atropinum sulfuricum
roztwór do wstrzyknięcia (0,5 mg/ml;
1 mg/ml)
domięśniowo, podskórnie,
dożylnie, dotchawiczo,
doszpikowo
Clemastine
roztwór do wstrzyknięcia
2 mg/2 ml
domięśniowo
Diazepam
roztwór do wstrzyknięcia lub wlewka
doodbytnicza (do 10 mg/2 ml)
domięśniowo, dożylnie,
doszpikowo, doodbytniczo,
Epinephrine bitartrate
Roztwór do wstrzyknięcia (1 mg/ml) domięśniowo, podskórnie,
dożylnie, doszpikowo,
dotchawiczo
Flumazenil
Roztwór do wstrzyknięcia 500µg/5ml dożylnie, doszpikowo
Furosemide
Roztwór
do
wstrzyknięcia
domięśniowo, dożylnie,
doszpikowo
(20 mg/2 ml)
Glucagon hydrochloride roztwór
do
wstrzyknięcia
domięśniowo
1 mg/fiol
+ rozpuszczalnik
Glucosum 20%
Glucosum 5%
roztwór do wstrzyknięcia dożylnego
(200 mg/ml) roztwór do wlewu
dożylnego
dożylnie, doszpikowo
Glyceryl trinitrate
tabletki 0,5 mg, aerozol do stosowania
podjęzykowego
podjęzykowo
Hydrocortisone lub w
razie braku po konsultacji
z lekarzem
Methylprednisolone
roztwór do wstrzyknięcia
(Hydrocortisone 100 mg/ml; 250
mg/2ml), (Methylprednisolone
500mg/fiol, 1 g/fiol).
dożylnie, doszpikowo
Magnesii sulfuricum
roztwór do wstrzyknięcia 2 g/10 ml
dożylnie, doszpikowo
Ketoprofen
roztwór do wstrzyknięcia 100mg/2ml
domięśniowo, dożylnie,
doszpikowo
Lignocainum
hydrochloricum
roztwór do wstrzyknięcia 100mg/2ml dożylnie, dotchawiczo,
doszpikowo
Midazolam po konsultacji
z lekarzem
roztwór do wstrzyknięcia 5 mg/amp. domięśniowo, dożylnie,
doszpikowo
Metoclopramidum
roztwór do wstrzyknięcia 10mg/2 ml dożylnie, domięśniowo,
doszpikowo
Morphine sulphate
roztwór do wstrzyknięcia (10 mg/ml;
20 mg/ml)
domięśniowo, podskórnie,
dożylnie, doszpikowo
Naloxonum
hydrochloricum
roztwór do wstrzyknięcia (400 µg/ml)
domięśniowo, podskórnie,
dożylnie, doszpikowo,
dotchawiczo
Natrium chloratum 0,9%
roztwór do wlewu dożylnego
dożylnie, doszpikowo
Płyn fizjologiczny
wieloelektrolitowy
izotoniczny
roztwór do wlewu dożylnego
dożylnie, doszpikowo
Salbutamol
aerozol wziewny w roztworze do
nebulizacji
wziewnie
Solutio Ringeri
roztwór do wlewu dożylnego
dożylnie, doszpikowo
Tlen
gaz
wziewnie, dotchawiczo
[ Pobierz całość w formacie PDF ]