Tańczące palce - polka - akordeon, T

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Ta
cz
ce palce
polka
H. Gerlaco
1
(
(
C
A
B
C
C
;
5(
(
g
g
7
;
;
;
G
G
G
G
G
1
C
B
C
C
B
C
5
c
c
c
c
g
7
g
7
g
7
g
7
1
G
C
G
G
D
G
D
C
~
5
g
7
g
7
g
7
g
7
c
c
G
D
G
D
C
G
C
G
1
C
B
C
C
B
C
5
c
c
c
c
g
7
g
7
g
7
g
7
C
G
C
G
G
D
G
D
g
g
g
7
C
c
c
1
;
5
g
7
g
7
g
7
g
7
G
D
G
D
G
C
C
1
C
;
;
5C
1
C
D
A
D C H A
G
D
G G F# E
C
5C
d
d
d d
d
g
g
g g
g
D
A
D
A
D
G
D
1
C
;
;
5C
D
A
D C H A
G
D
G G F# E
c
c
c
c
C
d
d
g
g
G
d
d
g
g
1
C
C
d d
d
g
d g
5C
D
A
D
;
A
G
D
G D
G
1
C
;
d
5C
1
C
A
D C H A
G
D
G G F# E
C
5C
d
d
d d
d
g
g
g g
g
D
A
D
;
G
D
G
D
1
C
;
d
5C
D
A
D C H A
G
D
G G F# E
d
d
g
g
d
g
g
D
A
d
g
g
1
C
C
d d
d
g
d
5C
D
A
D
A
G
D
G
D
G
1
C
B
C
C
B
C
5
c
c
c
c
g
7
g
7
g
7
g
7
C
G
C
G
G
D
G
C
~
1
5
g
7
g
7
g
7
g
7
c
c
G
D
G
D
C
G
C
G
1
C
B
C
C
B
C
5
c
c
c
c
g
7
g
7
g
7
g
7
C
G
C
G
G
D
G
D
d
d
g
g
g
D
c
c
1
;
5
g
7
g
7
g
7
g
7
G
D
G
D
C
G
C
C
B
1
A
C
B
C
B
5
A
c
7
;
c
7
;
c
7
c
7
c
7
1
A
~
C
C
C
C
C
C
C
B
5
A
f
f
f
f
c
c
c
c
F
C
F
C
C
G
C
G
1
A
~
C
C
B
5
A
d
m
d
m
d
m
d
m
C
a
7
a
7
a
7
a
7
D
A
D
A
A
E
A
E
c
c
c
c
7
[ Pobierz całość w formacie PDF ]