TWN ED 2014 15 WYK4 techniczne uklady, politechnika PśK, Technika wysokich napieć

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKAKatedra Urządzeń Elektrycznych i Techniki ŚwietlnejCzęść IWytrzymałość elektrycznaWykład 45. Techniczne układy izolacyjne5. Techniczne układy izolacyjne5.1. IzolatoryIzolator jest częścią układu izolacyjnego, służącą do mechanicznego umocowania i elektrycz-nego rozdzielenia elektrod przeznaczonych do pracy w ośrodku gazowym lub ciekłym.Zastosowane oznaczenia dotyczą krajowych izolatorów ceramicznych.Podział izolatorówa) izolatory liniowe (L)(przeciwzabrudzeniowe)– stojące (S),– kołpakowe (K),– pniowe (P),– trakcyjne (T),b) izolatory stacyjne (S)(wnętrzowe, napowietrzne,przeciwzabrudzeniowe)– wsporcze (W),– przepustowe (P),c) aparatowe przepustowe (P)(wnętrzowe,napowietrzne, przeciwzabrudzeniowe)– transformatorowe (T),– przekładnikowe (P),– wyłacznikowe (W),– kondensatorowe (C),d) izolatory osłonowe– przekładnikowe,– odgromnikowe,– inne,e) izolatory aparatowe różne– bezpiecznikowe,– inne.Rys. 5.1. Przykłady izolatorów:a) stojący deltowy;b) stojący pniowy;c) kołpakowy;d) wiszący pniowy;e) wsporczy z okuciami zewnętrznymi;f) wsporczy z okuciami wewnętrznymi;g) trzonowy;h) przeciwzabrudzeniowy schodkowy;i) przepustowy szynowy;j) przepustowy sworzniowy(napowietrzno-wnętrzowy);k) przepustowy kondensatorowy(sterowany);l) osłonowyIzolatory należą do zasadniczych elementów linii.IzolatoryRys. 5.2. sylwetki słupów przelotowych w liniach wysokiego napięciaSłup jednotorowylinii 110 kVSłup dwutorowylinii 220 kVSłup dwutorowylinii 400 kVSłup jednotorowylinii 400 kVelektroda metalowapowietrzeporcelanaelektroda metalowaRys. 5.3. Izolatory wsporcze – odłącznik 110 kV [ Pobierz całość w formacie PDF ]