Transplantacja - aspekty etyczne, ETYKA

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Transplantologia
-kwestie etyczne
Zak
ł
ad Etyki i Filozofii Cz
ł
owieka
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Poj
ę
cie transplantacji
Zabieg chirurgicznego przeszczepiania
komórek, tkanek i narz
ą
dów z organizmu
dawcy do organizmu biorcy.
Termin "TRANSPLANTACJA" pochodzi od
ł
aci
ń
skiego s
ł
owa "TRANSPLANTARE",
oznaczaj
ą
cego przesadzanie lub
przenoszenie.
Rodzaje transplantacji

Ex mortuo
–kiedy narz
ą
d pobierany

Ex vivo
–narz
ą
d pobierany jest od
jest od osoby zmar
ł
ej
osoby
ż
yj
ą
cej
Historia transplantologii
Pierwsze próby transplantacji na Świecie:

ślady w sztuce cywilizacji Azteków, Majów, Etrusków, Chin i Tybetu;

legenda o świętych braciach-lekarzach Kosmiei Damianie;

1823 r., Niemcy -autologicznyprzeszczep skóry;

początek w. XX, Czechy -udany przeszczep rogówki;
4
Historia transplantologii
Ś
wiat

1954
–pierwsze
przeszczepienie nerki (od brata
bli
ź
niaka) –(J. Murray
i J. Merrill–Boston)

1966
–pierwsze jednoczesne
przeszczepienie nerki i trzustki
(W. Kellyi R. Lillehei–
Minneapolis)

1967
–pierwsze udane
przeszczepienie w
ą
troby
(T.Starzl–Denver; pierwsza
próba w 1963)
Polska

1966
–pierwsze udane
przeszczepienie nerki ze
zw
ł
ok (J. Nielubowicz, T.
Or
ł
owski–Warszawa;
pierwsza próba-rok
wcze
ś
niej)

1968
–pierwsze
przeszczepienie nerki od
ż
ywego dawcy (W. Bross–
Wroc
ł
aw)

1986
–pierwsze udane
przeszczepienie serca
(Z. Religa–Zabrze;
pierwsza próba w 1969r.)
[ Pobierz całość w formacie PDF ]