Tachograf jak opisać postój, KWALIFIKACJA WSTEPNA

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
T
u pragniemy uczynić nasze życie “na drodze” lżejszym. Wasze pomysły,
wasz wkład w tę stronę będzie mile widziany!
Rolf Wirkner & Piotr Pajączkowski
Więcej porad znajdziecie w
Jazda do upadłego?
To pytanie zadają sobie koleżanki i koledzy za kółkiem codziennie, gdy szukają bezskutecznie stosownego miejsca na
nocleg. Znalezienie takowego konkuruje już prawie z trafieniem “szóstki” w Lotka...
Przy tym wszystkim to UE i jej państwa członkowskie powinny się troszczyć o postawienie do dyspozycji stosownej
ilości miejsc parkingowych. UE wypina pierś po medale za wprowadzenie “przepisów socjalnych” dla kierowców jak
również przyszłe obowiązkowe szkolenia. Tylko... dyrektywa zobowiązująca państwa członkowskie do postawienia do
dyspozycji stosownej ilości parkingów, gdzie moglibyśmy spędzać noce w sposób odpowiadający wyobrażeniom o
ludzkiej godności pozostaje w sferze marzeń... No cóż UE jej mieszkańców? Tego przecież nie możemy oczekiwać od
europolityków, którzy zasmakowali władzy i pieniędzy z naszych podatków...
Wbrew istniejącym poglądom polityków dotyczącym nas UE otworzyła nam w dyrektywie EG 561/2006, harmonizującej
niektóre przepisy socjalne w ruchu drogowym “furtkę”: umożliwiła nam zgodną z przepisami reakcję na brak parkingów:
Wyciąg z dyrektywy (EG) Nr. 561/2006:
Artykuł 12
Pod warunkiem, że nie zagraża to bezpieczeństwu drogowemu oraz umożliwia osiągnięcie przez pojazd odpowiedniego
miejsca postoju, kierowca może odstąpić od przepisów art. 6–9 w zakresie niezbędnym dla zapewnienia
bezpieczeństwa
osób, pojazdu lub Ładunku. Kierowca wskazuje powody takiego odstępstwa odręcznie na wykresówce urządzenia
rejestrującego lub na wydruku z urządzenia rejestrującego, albo na planie pracy najpóźniej po przybyciu do miejsca
pozwalającego na postój
Ten ważny fragment zawarty jest również w zmodyfikowanej wersji dyrektywy 3820/85; daje on kierowcom możliwość
poszukiwania stosownego miejsca do parkowania w wypadku przepełnienia poprzednich parkingów.
Jedna czynność jest tu niezbędna:
ten dodatkowy czas jazdy/pracy musi być opisany na odwrocie “tarczki” (wasz Team TRUCKERHOME publikował już
artykuł na ten temat stosowną formułkę w kilku językach znajdziecie w archiwum tego działu)
Nasza rada:
każdy z Was powinien tekst artykułu 12 pow. dyrektywy skopiować, wydrukować i trzymać w kabinie; wiele razy już
stykaliśmy się z przedstawicielami wąadzy (policja), bądź uważającymi się za takich (BAG), którzy
egzekwującobowiązujące prawo nie mieli o nim zielonego pojęcia...
Reinhard Aßmann
Czas pracy bądź jazdy przekroczony co robić?
Prawodawca daje nam tu możliwość wyjścia z tego impasu. Jeśli np nie znajdziecie żadnego parkingu, szukajcie
dalej, aż znajdziecie. Jak już staniecie na parkingu, wyjmijcie tarczkę i włóżcie nową. Na odwrocie starej tarczki
napiszcie, co następuje:
“Czas pracy przekroczony: 16 godz. + ... min.
Powód: brak (wolnego) parkingu.
Art. 12 VO(EWG) 561/2006
Jeśli znajdujecie się poza terenem Unii Europejskiej (bądź krajów tzw pierwszej grupy kandydującej), wpiszcie zamiast
“Art 12...” “Art. 9 AETR”
To powinniście w miarę Waszych możliwości językowych wpisać w języku zarówno kraju wyjazdu, jak i docelowego.
Wyrażenie “Czas pracy” zastąpcie w razie potrzeby wyrażeniem “Czas jazdy”. Poniżej mała “podpora” językowa:
Niemiecki: Arbeitszeit (Fahrzeit) überschritten:...
kein Parkplatz vorhanden
Rechtsgrundlage: VO (EWG) 561/2006
Francuski: Temps de travail (conduit) depassé .......
Pas de parking
Raison: VO (EWG) 561/2006
Angielski: work time (driving time) exceeded ........
no parking found
Reason: VO (EWG) 561/2006
Holenderski: Werkt (Stuwende) tijd overschreed .........................
Reden: geen parkeren plaats vond
VO (EWG) 561/2006
Włoski: il lavoro il tempo (che il guidando tempo) ha eccesso ................
La ragione: nessuno che il parcheggiando luogo ha trovato
VO (EWG) 561/2006
Hiszpański: el trabajo tiempo (tiempo impulsor) excedió ........
La razón: ningún lugar que estaciona funda
VO (EWG) 561/2006
Portugalski: Trabalhe tempo (que guiando tempo) excedido .......
Nenhum estacionar achou
VO (EWG) 561/2006
Poniżej podstawa prawna:
ÐArtykuþ
12 VO(EWG) 561/2006
Jeśli nie zagraża to bezpieczeństwu w ruchu drogowym, kierowcy jest dozwolone, by znaleźć stosowny parking, od
tego rozporządzenia odstąpić w stopniu uzasadniającym konieczność, by zapewnić bezpieczeństwo pasażerów,
pojazdu lub ładunku. Kierowca jest zobowiązany do wpisania rodzaju i powodu udstępstwa od powyższego
rozporządzenia na tarczy kontrolnej, na wydruku tachografu cyfrowego bądź w swojej książce kontroli czasu
pracy”
[ Pobierz całość w formacie PDF ]